Thùng rác Paloca

Thùng rác nhựa

Cọc tiêu giao thông

20 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống
 1. Cọc giao thông đế đen có chốt 30cm

  Cọc giao thông đế đen có chốt 30cm

  Cọc giao thông đế đen có chốt 30cm


  - Mã: PC17


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 2. Cọc giao thông đế đen 75cm

  Cọc giao thông đế đen 75cm

  Cọc giao thông đế đen 75cm


  - Mã: PC39


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 3. Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ

  Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ

  Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ


  - Mã: PC29


  Chất liệu: Vải chống thấm nước và nhựa PP


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 4. Cọc giao thông PE vuông

  Cọc giao thông PE vuông

  Cọc giao thông PE vuông


  - Mã: PC10


  Chất liệu: Thân nhựa PE, đế cao su


  Màu sắc: Thân cọc đen, miếng phản quang vàng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 5. Cọc tiêu giao thông đế đen có chốt

  Cọc tiêu giao thông đế đen có chốt

  Cọc giao thông đế đen có chốt


  - Mã: PC19


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 6. Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ 55cm

  Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ 55cm

  Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ 55cm


  - Mã: PC27


  Chất liệu: Vải chống thấm nước và nhựa PP


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 7. Cọc giao thông PE tròn 75cm

  Cọc giao thông PE tròn 75cm

  Cọc giao thông PE tròn 75cm


  - Mã: PC08


  Chất liệu: Thân nhựa PE, đế cao su


  Màu sắc: Thân cọc đỏ, miến g phản quang trắng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 8. Cọc giao thông dạng tấm đứng sọc đỏ trắng

  Cọc giao thông dạng tấm đứng sọc đỏ trắng

  Cọc giao thông dạng tấm đứng sọc đỏ trắng


  - Mã: PDP01


  Chất liệu: Thân nhựa, đế cao su


  Bảo hành: 12 tháng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 9. Cọc giao thông đế đen có chốt 45cm

  Cọc giao thông đế đen có chốt 45cm

  Cọc giao thông đế đen có chốt 45cm


  - Mã: PC18


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 10. Cọc giao thông đế đen 91cm

  Cọc giao thông đế đen 91cm

  Cọc giao thông đế đen 91cm


  - Mã: PC38


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 11. Thanh chắn cọc giao thông
 12. Cọc giao thông nhựa PE mỏng

  Cọc giao thông nhựa PE mỏng

  Cọc giao thông PE mỏng


  - Mã: PC12


  Chất liệu: Thân nhựa PE, đế cao su


  Màu sắc: Thân cọc đỏ, miến g phản quang trắng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 13. Cọc giao thông đế đen có chốt 71cm

  Cọc giao thông đế đen có chốt 71cm

  Cọc giao thông đế đen có chốt 71cm


  - Mã: PC20


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 14. Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ 70cm

  Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ 70cm

  Cọc giao thông gấp đế nhựa ABS màu đỏ 70cm


  - Mã: PC28


  Chất liệu: Vải chống thấm nước và nhựa PP


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 15. Cọc giao thông PE tròn

  Cọc giao thông PE tròn

  Cọc giao thông PE tròn


  - Mã: PC09


  Chất liệu: Thân nhựa PE, đế cao su


  Màu sắc: Thân cọc đỏ, miếng phản quang trắng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 16. Cọc giao thông dạng tấm đứng sọc đỏ vàng

  Cọc giao thông dạng tấm đứng sọc đỏ vàng

  Cọc giao thông dạng tấm đứng


  Mã: PDP02


  Chất liệu: Thân nhựa, đế cao su


  Bảo hành: 12 tháng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 17. Cọc giao thông đế đen 50cm

  Cọc giao thông đế đen 50cm

  Cọc giao thông đế đen 50cm


  - Mã: PC37


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 18. Cọc tiêu đế đen có chốt 91cm

  Cọc tiêu đế đen có chốt 91cm

  Cọc giao thông đế đen có chốt 91cm


  - Mã: PC22


  Chất liệu: PVC


  Màu sắc: Thân cọc màu đỏ + đế đen có chốt


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 19. Cọc giao thông PE tròn 50cm

  Cọc giao thông PE tròn 50cm

  Cọc giao thông PE tròn 50cm


  - Mã: PC07


  Chất liệu: Thân nhựa PE, đế cao su


  Màu sắc: Thân cọc đỏ, miếng phản quang trắng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Bảo hành: 12 tháng


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

 20. Cọc giao thông dạng tấm đứng có thể xếp chồng

  Cọc giao thông dạng tấm đứng có thể xếp chồng

  Cọc giao thông dạng tấm đứng có thể xếp chồng


  - Mã: PVP01


  Chất liệu: Thân nhựa, đế cao su


  Bảo hành: 12 tháng


  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  Nhà cung cấp: Công ty Hành Tinh Xanh

  Giá liên hệ

20 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống