Nhận các đơn hàng
Soạn hàng, bốc hàng, giao hàng
Chuyển trực tiếp đến khách hàng nội thành HN va HCMC
Nhận tiền mặt của khách hàng
Các việc liên quan đến hổ trợ kho ví dụ; sắp xếp hàng hóa, in ấn mã vạch, kiểm tồn kho thường niên theo quy định





Tham gia vào quá trình tối ưu hóa website cho các thương hiệu lớn tại Việt Nam và khu vực;
Chuẩn bị đề xuất hợp tác (proposal) cho khách hàng tiềm năng;
Tư vấn hỗ trợ khách hàng;
Phân tích đối thủ cạnh tranh




Có khả năng nắm bắt tất cả các yêu cầu mua bán trực tuyến, kiểm kê hàng trong kho và sẵn sàng để giao hàng.Có khả năng phân tích tất cả các nhu cầu mua của các loại sản phẩm khác nhau.Liên hệ với các nhà cung cấp khi cần thiết, đặc biệt biết thương lượng về giá cả. Làm việc với bộ phận PR và Marketing để hỗ trợ sản phẩm và xây dựng thương hiệu